Nota de premsa

SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

13.11.2021

Neix Llumprimer, la Comunitat Energètica Local de Santa Eulàlia de Riuprimer

La cooperativa treballa per engegar el seu primer projecte fotovoltaic.                    

Amb el nom de Llumprimer, i sota la forma jurídica de cooperativa, s’ha constituït la Comunitat Energètica Local de Santa Eulàlia de Riuprimer. Una cooperativa de prosumidors, que es crea amb la voluntat d’aconseguir un model de consum final d’energia completament basat en l’autosuficiència, l’eficiència i l’ús de recursos energètics renovables i locals.

Aquesta iniciativa, promoguda en els seus inicis per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, vol aconseguir un total empoderament de la ciutadania, que és la que ha de liderar l’actual transformació social, econòmica i energètica a través de la seva participació i implicació en la cooperativa. Per aquest motiu, i des d’aquest moment, seran els socis i les sòcies les que prendran totes aquelles decisions necessàries per al bon funcionament de la cooperativa.

Els objectius de la cooperativa són generar la seva pròpia energia a partir de fonts renovables. I, en aquest sentit, Llumprimer destaca que els beneficis de l’autoconsum són ambientals, reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle i reduint la despesa energètica que suposa transportar i distribuir les energies “convencionals”; econòmics,  ja que el cost de la producció de l’energia és pràcticament nul; i socials, reforçant la sobirania energètica deixant de dependre dels lobbies del sector elèctric espanyol. I tot plegat, ho farà seguint criteris de qualitat del servei, transversalitat,  participació, cohesió i transparència.

Llumprimer neix amb una seixantena de socis i sòcies i un primer projecte que preveu la instal·lació de 248 plaques solars a la teulada de la pista poliesportiva municipal, que podrà donar cobertura a 90 habitatges. Per això, Llumprimer compta amb el suport de l’Ajuntament, que cedirà a la cooperativa l’ús de l’espai i el projecte de la instal·lació, elaborat per la Diputació de Barcelona. Per al finançament de la instal·lació, la cooperativa espera poder-se presentar a la convocatòria dels fons europeus Next Generation.

La cooperativa ha començat a treballar, d’una banda, per a aconseguir ampliar la massa social, amb la participació de nous socis i sòcies – persones a títol individual o empreses locals – de manera que això permeti ampliar els projectes, promovent instal·lacions fotovoltaiques arreu del municipi – ja sigui en espais públics o privats – . I, de l’altra, trobar les solucions tècniques per a donar cobertura a les més de 30 cases disseminades que hi ha Santa Eulàlia de Riuprimer, a través de la compra agregada o apostant per instal·lacions fotovoltaiques en granges.

Per això, ha creat les primeres comissions de treball, com ara la de comunicació que, en breu, engegarà una campanya de difusió i que ja ha posat en marxa les xarxes socials pròpies (@llumprimer) i la pàgina web https://llumprimer.cat/, actualment en construcció.

La cooperativa compta amb el recolzament del Consell Comarcal d’Osona, i es troba inclòs dins el projecte “Osona comunitat solar”, que té per objectiu implementar un mínim de 40 comunitats energètiques a diferents municipis d’Osona entre els anys 2021 i 2026.