Què podem fer?

 • Instal·lacions fotovoltaiques en equipaments públics per a compartir-ne el consum, amb l’actual limitació de 500 metres entre el punt de producció i el punt de consum.
 • Instal·lacions fotovoltaiques en espais privats per a compartir-ne el consum, amb l’actual limitació de 500 metres entre el punt de producció i el punt de consum.
 • Assessorament per l’estalvi energètic a tots els nostres socis i sòcies.
 • Gestió agregada de la compra d’energia
 • Compra agregada d’instal·lacions per a les nostres sòcies que es trobin fora dels límits dels 500 metres.
 • Prestació de nous serveis que puguin anar sorgint a iniciativa de la Cooperativa i dels seus socis i sòcies, amb voluntat de facilitar la transició energètica.

Projecte en marxa

Instal·lació de plaques solars a la pista poliesportiva.

Fases del projecte

Fase 1.- Cessió de l’ús de la teulada de la pista poliesportiva.

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer cedirà l’ús de la teulada de la pista poliesportiva a la cooperativa a través d’un contracte de cessió amb un termini màxim de 40 anys.

Fase 2.- Elaboració i redacció del projecte d’instal·lació.

La Diputació de Barcelona està elaborant el projecte per a la instal·lació de les plaques fotovoltaiques.

                              Teulada pista esportiva

                              Superfície: 1200 m2

                              Plaques: 232

                              Potència: 100Kw

                              Inversió aproximada: 90.000€

                              Socis que se’n beneficiaran: 90

      Aquest projecte es cedirà a la cooperativa Llumprimer.

Fase 3.- Cerca de finançament.

Un cop tinguem el projecte, ja podrem instal·lar les plaques… però abans haurem de buscar el finançament. Per a això, prioritzarem la banca ètica, les cooperatives de segon grau o les subvencions i ajudes públiques:

 • Coop57
 • Finançament projecte Empresa Serveis Energètics (ESE)
 • Fons Next Generation
 • Altres

Fase 4.- Instal·lació de les plaques i posada en funcionament

Amb el finançament aconseguit, ja podrem instal·lar les plaques a la teulada de la pista… i començar a produir la nostra pròpia energia.

Com ens organitzarem ?

Quan la instal·lació estigui funcionant:

 • Els socis i les sòcies adscrits a la pista podran consumir la producció d’un KW de la instal·lació
 • L’energia sobrant, es bolcarà a la xarxa elèctrica general, per la qual cosa, la pròpia cooperativa cobrarà per aquesta energia.
 • Aquest autoconsum, suposarà un estalvi aproximat per als socis d’uns 200€ l’any*.
 • D’aquest estalvi anual (els 200 € aproximats), el soci farà una aportació del 80%** a la cooperativa (uns 160€ anuals), que servirà per anar retornant els possibles crèdits que la cooperativa hagi sol·licitat per a pagar la instal·lació – fins que s’hagi amortitzat la despesa –  i per fer front a les despeses ordinàries de la cooperativa. 
 • Un cop la cooperativa hagi amortitzat el possible crèdit, els socis només hauran de fer una aportació del 20% de l’estalvi total, per a finançar les despeses ordinàries de la cooperativa.

 * L’import és aproximat, fins que la cooperativa elabori el pla econòmic definitiu

**El percentatge és aproximat, fins que la cooperativa elabori el reglament de règim intern que haurà d’aprovar l’Assemblea General de la Cooperativa. Per tant, la decisió serà de tots i totes les sòcies.

Projectes futurs

 • Instal·lació de plaques solars a la llar d’infants
 • Cerca d’implicació de les empreses de Santa Eulàlia de Riuprimer
  • Les empreses del polígon industrial, per poder aprofitar les seves teulades i fer-hi més instal·lacions fotovoltaiques
  • La fàbrica, per poder aprofitar les seves teulades i fer-hi més instal·lacions fotovoltaiques
  • L’antiga fàbrica de cartró Codina, per poder donar servei a les cases disseminades de la zona nord-oest del municipi
 • Estudi de solucions compartides per donar cobertura a la resta de cases disseminades de Santa Eulàlia de Riuprimer.